Nieuws

Persconferentie ontwikkelingen Willemsoord-Noord

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het opstellen van een integrale gebiedsvisie voor  Willemsoord-Noord. Aanleiding voor de planvorming vormden initiatieven van het Marinemuseum en Defensie (het KIM ,nieuwbouw legeringsgebouw Neptunus) om omvangrijke investeringen te gaan doen op Willemsoord en
Nieuws

Van ruïne naar hét Atlantikwall Centrum, nieuw museum in Den Helder geopend

Het restant van het indrukwekkende Administratiegebouw - dat tijdens de oorlog onderdeel was van een wapen- en materiaaldepot voor de Atlantikwall is nu het podium voor het vertellen van verhalen over de bizarre periode van de Tweede Wereldoorlog. Bezoekers worden er ‘meegenomen’ langs de hele
Nieuws

Opening Atlantikwall Centrum

Het Atlantikwall Centrum vertelt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Den Helder en van de Atlantikwall in Nederland. Centraal staan de bombardementen op de stad, de aanleg van de linie, de vlucht en de evacuatie van de inwoners en de sloop van hun huizen.
Nieuws

Sloop en bouwrijp maken van de dagwinkels aan de Spoorstraat

Nu de laatste ondernemers zijn vertrokken uit de dagwinkels aan de Spoorstraat zal Helder Vastgoed medio 2019 op deze plek starten met de bouw van Halte Bellevue (voorheen Food Station).
Nieuws

Herinrichting Julianaplein West

Nu de herinrichting van het straatwerk aan de oostzijde van het park volgens planning verloopt, zal er op korte termijn gestart kunnen worden met de herinrichting van de westzijde van het Julianaplein.
Nieuws

Herinrichting Julianaplein Oost

Op 14 januari zullen de werkzaamheden van start gaan van de herinrichting van de straat aan de Oostzijde van het Julianaplein.
Nieuws

Herinrichting Molenstraat afgerond

Na enkele maanden hard werken is de herinrichting van de Molenstraat afgerond. De straat is weer volledig bereikbaar en berijdbaar. Er is nieuwe bestrating aangebracht en er is extra parkeerruimte gekomen.
Nieuws

Sloop gestart van panden aan het Bernhardplein

Met de sloop van het voormalige VVV-kantoor, dat tot voor kort in gebruik was als Huis van de Wind, komt het nieuwbouw project Halter Bellevue weer een stap dichterbij. Vooralsnog worden alleen de panden aan het Bernhardplein 12 en 14 gesloopt. Begin 2019 gaat Sloopbedrijf J.H. Oosterbeek verder met
Nieuws

Sloop van de dagwinkels in de Spoorstraat

In het eerste halfjaar van 2019 zal Helder Vastgoed/Woningstichting Den Helder starten met de bouw van het zogenaamde Food Station. Het Food Station wordt gebouwd op de huidige locatie van de dagwinkels aan het begin van de Spoorstraat en maakt deel uit van het project Halter Bellevue.
Nieuws

Informatieavond herinrichting Bierstraat

Zeestad is voornemens om in de eerste helft van 2019 te starten met de herinrichting van de omgeving van de Bierstraat (tot aan de Weststraat). Dit project zal na gereedkomen van de herinrichting van de Molenstraat plaatsvinden.
Nieuws

DNA van Den Helder

Op vrijdag 31 augustus is De Bolder onthuld op de stationslocatie. Deze film toont u het DNA van Helder en de totstandkoming van De Bolder. In de film verteld kunstenaar Marc Ruygrok over zijn ontwerp en brengen we een bezoek aan Royal Eijsbouts waar De Bolder vervaardigd is.
Nieuws

Herstelwerkzaamheden wegdek bij Stationslocatie

In verband met herstelwerkzaamheden van het wegdek bij de Stationslocatie, zal van maandag 10 september t/m vrijdag 14 september 2018 het noordelijk deel van de Middenweg, richting de Vijfsprong, afgesloten zijn voor alle verkeer.
Nieuws

Grote belangstelling bij onthulling Dubbele Bolder

Op vrijdag 31 augustus was het eindelijk zover, de langverwachte onthulling van de Dubbele Bolder. Onder grote belangstelling van het aanwezige publiek knipten acht Jutters van het Jaar het doek door dat om de staanders van de Dubbele Bolder was gespannen. Met deze onthulling werd de tekst op de
Nieuws

De Dubbele Bolder op zijn plek gehesen

Na een lange nachtelijke rit door Nederland, van Asten naar Den Helder, is de Dubbele Bolder op donderdagochtend op zijn plaats gehesen aan de stationslocatie ter hoogte van Boon Viswereld. Het zes meter hoge en 12 meter brede Maritieme Icoon is in zijn geheel naar Den Helder vervoerd. Wie het
Nieuws

"De Hofdame" wordt steeds beter zichtbaar

Stukje bij beetje geeft "De Hofdame", het complex van winkels en wonen aan de Beatrixstraat in Den Helder, haar nagelnieuwe uiterlijk prijs. Sinds kort zijn de steigers en bouw schuttingen voor een groot deel verwijderd.
Nieuws

Onthulling Bolder op 31 augustus

Kunstenaar Marc Ruygrok bedacht voor Den Helder een monumentaal bronzen kunstwerk "De Bolder". Het wordt op 31 augustus onthuld, tevens de start van het feestelijke weekend "Stadshart op Koers". Met een hijskraan wordt de Bolder in zijn geheel, tegenover vishandel Boon, op zijn plaats gezet. Het
Nieuws

Start werkzaamheden herinrichting Molenstraat

Eindelijk is het zo ver! 2 juli aanstaande zullen de voorbereidingen van start gaan voor de herinrichting van de Molenstraat. De daadwerkelijke uitvoering start één week later op 9 juli 2018. Om de werkzaamheden niet te belemmeren verzoeken wij om vanaf 9 juli geen auto’s in de straat te
Nieuws

Informatieavond herinrichting Oost- en Westzijde Julianaplein

Zeestad heeft als opdracht de as “station – dijkopgang” te realiseren door het doortrekken van het park van station tot dijk. Momenteel wordt er door ons hard gewerkt aan het ontwerp en kan met de uitvoering van het eerste deelplan worden gestart.
Nieuws

Icoon Over de Dijk

Op de zeedijk ter hoogte van waar vroeger het Huis Tydverdrijf stond, kan een reusachtige blikvanger gebouwd worden. Het is een soort brug over de dijk die wandelaars in staat stelt dichter bij de zee te komen. Vanaf een hoger punt kan de bezoeker dan naar de stad of het water kijken. Dit ambitieuze
Nieuws

Inloopavond herinrichting openbare ruimte Molenstraat

Zeestad CV/BV is voornemens om in het eerste kwartaal van 2018 te starten met de herinrichting van een deel van de Molenstraat. Het betreft het deel vanaf de Spoorstraat (hoek Dekamarkt) tot aan het Breewaterplein inclusief de 1e en 2e Molendwarsstraat. Een deel van de Molenstraat zal eerst
Nieuws

Natuurstenen overgang Beatrixstraat naar Middenweg

Op 12 december is de firma Meijer op de stationslocatie begonnen met het tijdelijk dichtstraten van het natuurstenen plateau in de overgang van de Beatrixstraat naar de Middenweg.
Nieuws

10 jaar Zeestad Den Helder

Het is alweer 10 jaar geleden dat Zeestad werd opgericht. 10 bijzondere jaren waarin Zeestad met haar samenwerkingspartners veel fraaie projecten heeft weten te realiseren in het Stadshart, Nieuw Den Helder en de Stelling van Den Helder.
Nieuws

Den Helder Maritieme Stad

Den Helder - Maritieme Stad is een gids die een compleet overzicht geeft van de groei van Den Helder dankzij de strategische ligging. De stelling van Den Helder is daar een voorbeeld van. De gids bevat daarnaast wandel- en fietsroutes langs allerlei markante punten.
Nieuws

Schuine Pad op Willemsoord

Vanaf oktober tot en met begin december 2017 zal het zogenaamde 'Schuine Pad' op Willemsoord in ere worden hersteld. Het Schuine Pad is van oudsher een logische route vanuit de stad naar het KIM en de Veerhaven, die op het monumentale Willemsoord de structuren volgt die in het verleden zijn
Nieuws

Verwijderen overkapping Kroonstraat

Begin oktober is gestart met het verwijderen van de overkapping in de Kroonstraat, de werkzaamheden zullen een aantal weken in beslag nemen. De overkapping zal in verschillende fases worden verwijderd, namelijk de beglazing, de stenen poeren en de staalconstructie.
Nieuws

Deel Spoorstraat en Koningstraat open voor autoverkeer

Het voetgangerswinkelgebied is weer een stukje compacter. Auto's mogen bij de Molenstraat de Spoorstraat en vervolgens de Koningstraat inrijden. De Breewaterstraat tussen Spoorstraat en de Californiestraat is nu voetgangersgebied. Al jaren wordt gewerkt aan verbeteren van het stadshart en het
Nieuws

Jaarverslag Zeestad 2016

Voor de eerste maal presenteren wij u ons jaarverslag online. Dit digitale jaarverslag 2016 is een relaas in woord en beeld aangevuld met de balans en de controleverklaring van onze accountant. Wij nodigen u uit om de projecten van het afgelopen jaar nader te bekijken.
Nieuws

De Ziel van Den Helder

De short film Ziel van Den Helder vertelt het verhaal van Den Helder aan de hand van 161 indringende portretten van inwoners van deze stad. Het verhaal van glorieuze momenten uit een verder verleden. Gedomineerd door zeehelden en stoere mannen. Een verhaal van veerkracht en bloei. Het verhaal van
Nieuws

Maritiem Icoon aangeboden aan Burgemeester

Het veldje op de stationslocatie tegen de Beatrixstraat ligt er klaar voor: het nieuwe Helderse maritieme icoon. Het was een expliciete wens van inwoners om het Helders DNA te tonen bij aankomst in de stad.  Het Helderse maritieme bedrijfsleven heeft haar commitment uitgesproken over deze bolder
Nieuws

Stationslocatie geopend met zaadbommen

De stationslocatie is op vrijdag 16 juni feestelijk geopend door wethouder Lolke Kuipers en leerlingen uit groep 6 van de Thorbeckeschool en groep 5 van De Windwijzer. De leerlingen hebben op school zaadbommen gemaakt van bloemzaad, aarde en klei, die ze tijdens de opening in de grasperken naast de
Nieuws

Feestelijke opening van de Stationslocatie

Een bijzonder project, de nieuwe stationslocatie, is af. In heel korte tijd heeft het gebied een enorme verandering ondergaan. Vanuit de stedenbouwkundige invalshoek moest het gebied overzichtelijker worden en meer beschutting bieden. Vanuit de inwoners moest het gebied vooral een warm welkom in Den
Nieuws

Logementsgebouw in de zomer van 2018 klaar

De commissie stadsontwikkeling is enthousiast na de presentatie van Rietvink Architecten, BOEi en Zeestad over de plannen tot herbestemming van het Logementsgebouw, ook wel het Casino genoemd.
Nieuws

In de geest van de Amsterdamse School

De toepassing van baksteen en gebeeldhouwde natuursteenelementen; dat is een van de expressionistische kenmerken van de Amsterdamse School. Sinds vrijdag 12 mei herleeft de geest van de Amsterdamse School op de Helders Stationslocatie. Directeur Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad, verantwoordelijk
Nieuws

Zeeleeuwen verhuisd naar Lands End

Het kunstwerk met de Zeeleeuwen dat tot voor kort heeft gestaan voor het NS station heeft een mooie nieuwe plek gevonden op de dijk bij Lands End. De erven van de kunstenaar hebben enthousiast gereageerd op deze nieuwe locatie.
Nieuws

Kroontjesbunker in het nieuws

EditieNL kwam een kijkje nemen in Den Helder bij de openstelling van de kroontjesbunker ter ere van 4 en 5 mei. Stichting Stelling Den Helder werkt met vrijwilligers aan het opknappen van deze bunker en talloze ander objecten uit de tijd van Napoleon tot en met WOII.
Nieuws

Start laatste fase herinrichting stationslocatie

Het lijkt wel of er op alle plekken tegelijk wordt gewerkt op de stationslocatie. Muurtjes worden gemetseld, graszoden worden uitgerold, bomen worden geplant en de nieuwe weg is in gebruik genomen. Het gaat voorspoedig. Op 16 juni is de feestelijk opening.
Nieuws

Afsluiting stationsgebied 5 - 8 mei, bussen rijden andere route

Vanaf vrijdag 5 mei 19.00 uur tot en met maandagochtend 6.00 uur is het Stationsgebied afgesloten voor al het verkeer. In dit weekeinde sluit de aannemer de nieuw aangelegde weg aan op de oude verbindingen (de Parallelweg ter hoogte van het busstation en de Middenweg ter hoogte van de Vijfsprong.
Nieuws

Aanleg stadspark bij Bernhardplein begonnen

De aanleg van het stadspark bij het Bernhardplein is gestart, de eerste van in totaal 23 Iepen is inmiddels geplant achter de Bethelkerk.
Nieuws

Voortgang stationlocatie, aansluiting fase 2 op fase 3

In het weekend van vrijdag 5 mei 19.00 uur tot en met maandagochtend 6.00 uur is het stationsgebied geheel afgesloten voor alle verkeer. In dit weekend wordt namelijk de nieuwe weg aangesloten op de oude verbindingen - Parallelweg ter hoogte van het busstation en Middenweg ter hoogte van de
Nieuws

Beelden Wervianen op Stationslocatie

Vijf borstbeelden van kunstenaar Yair Aschkenasy staan sinds 11 april 2017 op hun plek op het stationsplein. De beelden, door Woningstichting geschonken aan de stad, tonen diverse ambachten en symboliseren de historische band van Den Helder met de marinewerf Willemsoord.
Nieuws

Nautisch Kwartier steeds fraaier

Talloze vrijwilligers spannen zich in om het nautisch kwartier op Willemsoord steeds fraaier te maken. Directe aanleiding voor het feestje van vrijdag 9 april is de oplevering van de 30 meter lange steiger langs het Boerenverdriet. Deze verlenging van de afbouw/restauratiekade is gerealiseerd
Nieuws

Stationslocatie vanaf vandaag een beetje groener

Het is zover, de eerste bomen zijn de grond in. Daarmee wordt het nieuwe stationsgebied alvast wat groener. Twee varianten van de Iep, de Ulmus Dodoens en de Ulmus Homestead, worden geplaatst tussen de fiets stroken en het voetpad. Na het plaatsen van de bomen worden aansluitend graszoden
Nieuws

Uitbreiding van het Stadspark

Het Stadspark zal in de maanden april en mei worden uitgebreid. Het stuk grond tussen de Bethelkerk aan de Prins Hendriklaan en de nieuw aangelegde weg bij het Bernhardplein zal worden ingezaaid met gras en er worden 23 Iepen geplant.
Nieuws

Zoetelief brengt kleur aan het stadshart

Deze week hebben de bouwvakkers de bouwschutting bij het complex Zoetelief weggehaald op de hoek van de Beatrixstraat en de Keizerstraat en was er zicht op het beeldbepalende winkelpand. Medio april neemt Xenos zijn intrek in het pand. Boven de winkels zijn 7 appartementen gebouwd.
Nieuws

Gezichten gezocht voor De ziel van Den Helder

Sail Den Helder 2017 staat voor de deur, een schitterende gelegenheid om Den Helder te promoten bij alle bezoekers.
Nieuws

Beste bibliotheek van Nederland staat in Den Helder

De hoofdvestiging van Kopgroep Bibliotheken in Den Helder is verkozen tot beste bibliotheek van Nederland. De nieuwe bibliotheek School 7 kreeg de meeste stemmen van het publiek, ook het oordeel van de vakjury was unaniem.
Nieuws

Bewoners nemen intrek in woonzorgcomplex Dyckzicht aan Molenplein

De eerste bewoners zijn verhuisd van Ten Anker naar het nieuwe woonzorgcomplex Dyckzicht aan het Molenplein. Het complex telt 27 appartementen verdeeld over drie etages. Op de begane grond en de eerste verdieping wonen dementerende ouderen, op de tweede verdieping wonen mensen met een lichamelijke
Nieuws

Herinrichting Spoorstraat/Koningstraat

1 maart 2017 start PWN met het vervangen van de waterleiding in een groot deel van de Spoorstraat. Over de exacte start en gevolgen ontvangen de omwonenden rechtstreeks bericht van PWN. De werkzaamheden starten ter hoogte van het Jutterspleintje.
Nieuws

Kamerheer stap dichterbij

Het is de laatste lege plek aan de kop van de Beatrixstraat. Het Kanonnenpleintje wordt ingevuld met de Kamerheer. En daarmee is de voltooiing van dit deel van de stedelijke vernieuwing in het Stadshart een feit. Dinsdagmiddag tekenden Zeestad CV/BV en Woningstichting Den Helder de overeenkomst
Nieuws

Ondanks kou alles op schema

Ondanks de kou van afgelopen weken, verloopt het werk aan de stationslocatie volgens schema. Zo is twee weken geleden al het diepste punt van het graafwerk bereikt.
Nieuws

Steeds meer zichtbaar van complex Zoetelief

Nu de bouwdoeken zijn verdwenen wordt steeds duidelijker hoe het complex Zoetelief op de hoek van de Beatrixstraat en de Keizerstraat er uit komt te zien.
Nieuws

Start 2e fase herinrichting stationslocatie

Het werk aan de stationslocatie loopt iets voor op schema. Dat betekent dat donderdag de tijdelijke weg wordt geasfalteerd en aangesloten op de Vijfsprong en Parallelweg.
Nieuws

Vorderingen herinrichting stationslocatie

De komende weken is Ooms nog druk met de werkzaamheden voor Fase 1 van de herinrichting van de stationslocatie, zoals het aanbrengen van OV-bekabeling en riolering. Dit moet gedaan zijn voordat Fase 2 (begin februari) kan beginnen.
Nieuws

Bijzonder aangelicht beeldenfort Maria Glandorf bij avond te bezoeken

Kunsthal45 organiseert op donderdagavond 19 januari een rondleiding in het beeldenfort van Maria Glandorf. Maria Glandorf zal u zelf rondleiden langs de mooi uitgelichte beeldencollectie. In de donkerste en koudste maand van het jaar zal een hartverwarmende ervaring worden gecreëerd in een unieke
Nieuws

Maandag 9 januari werkzaamheden stationslocatie gestart

Het was nog vroeg vanochtend toen de mannen van Ooms, Meijer, Haboldt en J. Winder het tijdelijke onderkomen bij het station als werk- en overlegruimte in bedrijf namen. De komende maanden zal vanuit dit gebouwtje het werk voor de herinrichting van de stationslocatie worden gestuurd. De eerste
Nieuws

Start werkzaamheden stationslocatie

Maandag 9 januari is het zo ver. Aannemer Ooms Construction start, in opdracht van Zeestad, met de herinrichting van de stationslocatie. Dat betekent dat u de komende vijf maanden uw woning of winkel en de gebouwen op de locatie en het openbaar vervoer misschien wat lastiger kan bereiken. De eerste
Nieuws

Helderse onderaannemers voor stationslocatie

Dat de stratenmakers van Aannemingsbedrijf J.J. Meijer BV uit Den Helder goed werk leveren, wisten wij natuurlijk al. Daarom zijn wij extra blij dat Ooms Construction bij de opdracht voor het stationsgebied Meijer heeft gecontracteerd als onderaannemer voor het straatwerk. Verder gaat ook
Nieuws

Wilt u ons helpen met een uniek lichtproject in Den Helder?

Op de gevel van het voormalig V&D pand aan de Beatrixstraat in Den Helder is van 18 december t/m 8 januari een uniek kunstwerk te zien. Een 46 meter brede lichtprojectie op de witte gevel. Wij vragen u om hulp bij de totstandkoming van dit project.
Nieuws

NS reisplanner

Het duurt niet lang meer of Zeestad start met de herinrichting van het stationsgebied. Op 9 januari start de uitvoering om voor Sail 2017 klaar te zijn.
Nieuws

Start herinrichting Stationsgebied

Het duurt niet lang meer of Zeestad start met de herinrichting van het stationsgebied. Op 9 januari start de uitvoering om voor Sail 2017 klaar te zijn. In april hebben wij de plannen gepresenteerd. Sindsdien hebben wij de uitwerking verfijnd, getoetst op haalbaarheid en zijn de vergunningen
Nieuws

Blij met invulling zichtlocatie Molenplein

De voor Den Helder belangrijke zichtlocatie Molenplein, aan de Weststraat met de Kanaalweg, krijgt een beeldbepalende invulling. Dat maakte de uitspraak van de Raad van State definitief mogelijk. Binnenkort start de verkoop van de herenhuizen, appartementen en penthouses. Meer informatie
Nieuws

Uitstapje van het Juttertje

Met een klein gipsen model hebben we even geprobeerd of de Jutter zich thuis voelt op de dijk. Onderweg heeft hij natuurlijk gelijk ook wat andere zaken bekeken.
Nieuws

Oranjerie geïnteresseerd in overkapping Kroonstraat

De Oranjerie is zeer geïnteresseerd in de overkapping van de Kroonstraat en moet de entree van de Oranjerie aan de Soembastraat gaan verbinden met de kassen. Er wordt nog gezocht naar financiële middelen om het verhuizen van de overkapping te kunnen bekostigen. Het geld zou moeten worden
Nieuws

Beelden "Wervianen" geplaatst in Beatrixstraat

Aannemingsbedrijf Dozy heeft de eerste twee beelden van wervianen geplaatst in de Beatrixstraat. Deze Wervianen zijn onderdeel van een serie van 5 beelden van kunstenaar Peter Erftemeijer en zijn door Woningstichting aan de stad zijn geschonken. Eén beeld is geplaatst ter hoogte van Flow, het
Nieuws

Prins Hendriklaan krijgt andere aanblik

Er wordt druk gewerkt aan de Prins Hendriklaan. Stratenmakers van Aannemingsbedrijf J.J. Meijer zijn bezig het pleintje rondom het oorlogsmonument "Den Vaderland Getrouwe" te vergroten en een kruispunt te realiseren dat berijdbaar moet zijn voor bevoorradings- en bouwverkeer. Het kruispunt zal
Nieuws

Zeestad en Woningstichting winnen kort geding

Zeestad en Woningstichting Den Helder hebben het kort geding gewonnen dat was aangespannen door de eigenaren van Beatrixstraat 92. De eigenaren vrezen schade aan hun pand als gevolg van de bouw van "De Hofdame" dat direct naast hun pand gebouwd zal gaan worden en waarvan Woningstichting
Nieuws

Schouwburg De Kampanje wint Arie Kepplerprijs

Schouwburg de Kampanje in Den Helder heeft de Arie Kepplerprijs gewonnen in de categorie utiliteitsbouw. In deze categorie was tevens de nieuwe Helderse bibliotheek School 7 genomineerd.
Nieuws

Applaus voor ontwerp stationsgebied

Een goede opkomst in de Keykeg zaal van de schouwburg voor de presentatie van het voorlopig ontwerp van het stationsgebied, dinsdagavond 19 april.
Nieuws

Herinrichting Kop Beatrixstraat

In april wordt de nieuwe bibliotheek in School 7 opgeleverd. Dat betekent dat wij binnenkort gaan starten met de herinrichting van de Kop Beatrixstraat.
Nieuws

Informatie sloop oude schouwburg

Begin januari heeft de sloopaannemer Beelen een kort bericht verstuurd aan de omwonenden over de sloop van de oude schouwburg De Kampanje. Inmiddels hebben zich nieuwe ontwikkelingen voor gedaan. Dit bericht is bedoeld om u van de laatste feiten op de hoogte te brengen.
Nieuws

Gedeelte Spoorstraat wordt woonstraat

Om het winkelhart te verkleinen, wordt een gedeelte van de Spoorstraat de komende jaren steeds meer een woonstraat. Daar moet de inrichting van de straat op worden aangepast. Tussen de Palmstraat en de Hoogstraat is al goed te zien hoe dat eruit gaat zien. Binnenkort wordt ook het deel tussen de
Nieuws

Informatieavond Bernhardplein goed bezocht

De eerste stadsbrede informatieavond over de werkzaamheden rondom het Bernhardplein was zeer goed bezocht. In een interactieve avond werd een presentatie gegeven door projectleider David Cools van Zeestad. Het aanwezige publiek kon op ieder moment vragen stellen, in goede banen geleid door Petra
Nieuws

Herinrichting Spoorstraat Oost

Zoals u hebt kunnen zien is het Juttersplein en aansluitend de Palmstraat onlangs heringericht. Nu is een deel van de Spoorstraat aan de beurt. We zullen dit werk in gedeelten uitvoeren.
Nieuws

Het resultaat van de buurttafels over het Anton Pieckplein

Wat zijn de gevolgen van de openstelling voor verkeer in de Koningstraat? Met die vraag zaten wij onlangs met omwonenden en ondernemers aan de buurttafel in de Projectwinkel aan de Spoorstraat. Ook werd toen het ontwerp van het Anton Pieckplein toegelicht.
Nieuws

Daar gaan ze .....

Vrijdag 4 september trekken de mensen van bouwbedrijf De Nijs de deuren van de Ketelmakerij, de Kathedraal, de bazaar en de Werf achter zich dicht. Hun werk op Willemsoord zit er dan op. Het is gelukkig niet het eind van een drukke periode op het mooie terrein, maar juist de start van een nieuwe.
Nieuws

Afsluiting deel Californiëstraat

Op dinsdag 4, woensdag 5 en met een uitloop naar donderdag 6 augustus 2015 zal de Californiestraat ter hoogte van de Palmstraat afgesloten zijn vanwege bestratings-werkzaamheden aan de kruising Palmstraat/Californiestraat. Deze werkzaamheden vormen de afronding van de herinrichting van het
Nieuws

Update bouwplannen Molenplein

In de laatste bewonersbijeenkomst over de bouwplannen voor het Molenplein is afgesproken dat u tenminste eens per kwartaal door ons op de hoogte wordt gehouden over de voortgang. Het is inmiddels drie maanden geleden, daarom deze korte update.
Nieuws

Ontwikkelingen Fort Westoever

Helders Goud, Napoleon en de nieuwe Dorus proeft u vanaf het voorjaar 2016 op Fort Westoever.
Nieuws

Stand van zaken bouwplan Halter Sluisdijk

Onlangs zijn ondernemers en bewoners uitgenodigd geweest voor een informatiebijeenkomst over het bouwplan Halter Sluisdijk. Op deze bijeenkomst is uitgelegd welke werkzaamheden er gaan plaatsvinden de komende twee jaar. Langs deze weg brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken.
Nieuws

Samen bouwen aan Den Helder

Samen Bouwen aan Den Helder, onder deze titel voorzien Gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder en Zeestad de 500 meter bouwschuttingen die komende tijd in de stad nodig zijn van een tijdelijk stadsbehang. Den Helder is volop in ontwikkeling.
Nieuws

14 februari open dag schouwburg op Willemsoord

Een mooi Hollands spreekwoord luidt: oude liefde roest niet. In Den Helder verbouwt Zeestad in samenwerking met de Kampanje en Willemsoord BV daarom een aantal schitterende Rijksmonumenten op Willemsoord tot nieuwe schouwburg. Een nieuwe toekomst voor panden met een cultuurhistorische waarde voor de
Nieuws

Zicht op nieuwe Beatrixstraat voor Texelgangers

De afgelopen weken hebben Zeestad en Woningstichting koortsachtig gewerkt aan een plan om de nieuwe Beatrixstraat zichtbaar te maken vanaf de Zuidstraat. Dat kan natuurlijk alleen als het bouwterrein dat nu de doorgang blokkeert kleiner wordt. En dat gaat gebeuren!
Nieuws

Informatieavond Molenplein druk bezocht

De boven foyer van de Kampanje vulde zich dinsdag 16 september met zo’n 50 nieuwsgierige omwonenden van het bouwterrein Molenplein. Na een welkom door de projectleider van Zeestad, die de avond organiseerde, kwamen achtereenvolgens drie sprekers aan het woord: Christiaan Cooiman namens de
Nieuws

Schouwburg in de belangstelling

Imposant. De ruimte van de nieuwe stadshal. De grote banieren met de plannen van de stadsvernieuwing erop in combinatie met de foto’s van hoe het vroeger was in Den Helder, maken indruk. Vrijdag waren het Koning Willem Alexander en Koningin Maxima die in de schouwburgruimte in aanbouw een
Nieuws

Open dag schouwburg op 13 september tijdens Open Monumentendag

Een grote bouwkraan wedijvert al enige tijd met de vaste hijskranen om de skyline van Willemsoord te domineren. Zo nu en dan worden er vervaarlijke pakketten over de daken van de historische panden getakeld. Wat gebeurt er toch allemaal binnen de bouwhekken die opgesteld staan van de Ketelmakerij
Nieuws

Zeestad deelt ijsjes uit

Projectleiders van Zeestad, David Cools en Wieneke van Overmeeren deelden vanochtend bijna 200 ijsjes uit op de Thorbeckeschool. Vol ongeduld wachten de kinderen op het moment dat zij kunnen spelen op hun nieuwe schoolplein. Na de vakantie is het zo ver, dan is het gras sterk genoeg om de
Nieuws

Groot openingsweekend in de Beatrixstraat

Aan het eind van deze week is het klaar: de herinrichting van de nieuwe Beatrixstraat. En dat moet natuurlijk worden gevierd. In het weekend van 28 en 29 juni organiseert de HOB in samenwerking met Zeestad, de markt en aannemingsbedrijf J.J. Meijer een feestelijk programma. Inwoners en bezoekers aan
Nieuws

Heiwerk voor toneeltoren op Ketelmakerij

Om de toneeltoren op de Ketelmakerij te kunnen bouwen is extra ondersteuning nodig. Daarom wordt de komende weken op een bijzondere manier geheid buiten en binnenin de Ketelmakerij.
Nieuws

Stelling Den Helder vanaf het water bereikbaar

Nog even en dan is de Stelling van Den Helder ook vanaf het water bereikbaar. Vrijdag 25 april nog is bij Fort Westoever een pontje in gebruik genomen, waarmee de oversteek naar de liniedijk gemaakt kan worden. Dinsdag 29 april zijn bij de Nieuweweg grote betonnen onderdelen geplaatst om een
Nieuws

Kinderen Thorbeckeschool na meivakantie weer op schoon schoolplein

Het was even schrikken twee weken geleden. Bij onderzoek naar de bodemgesteldheid bij de Thorbeckeschool, vanwege de geplande herinrichting van het schoolplein door Zeestad, werd asbest ontdekt. Er zijn direct maatregelen genomen: Het gebiedje is afgezet en de asbestdeeltjes zijn opgeruimd. Nader
Nieuws

Eerste boom geplant in Beatrixstraat

Er wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de Beatrixstraat. Het gaat goed en dat betekent dat in het eerste deel de bomen al de grond in gaan. Wethouders Pia Bruin en Suzanne den Dulk hebben samen de eerste boom geplant.
Nieuws

Geen gat in de stad na verplaatsing schouwburg

Ondertekening overeenkomst door Zeestad en Woningstichting
Nieuws

Verbeterde vaarroute onder de Nieuweweg

Met een bijdrage uit het Waddenfonds en van Provincie Noord-Holland werkt Zeestad komende weken aan een verbeterde vaarverbinding onder de Nieuweweg door. Hiermee wordt de Stelling Den Helder ook per fluistervlet of kano bereikbaar. Weer en stap in het herstel en behoud en betere toegankelijkheid
Nieuws

Verhalen van vroeger in de Ketelmakerij

Zondag 9 maart organiseert VVN Noordkop een regionale veiligheidsdag op Willemsoord. Zeestad draagt bij aan deze dag. In de komende tijd staan er namelijk verschillende projecten in het Stadshart op het programma. En veel activiteiten in ee...n beperkte ruimte vragen om bewustzijn voor veiligheid.