Een goede opkomst in de Keykeg zaal van de schouwburg voor de presentatie van het voorlopig ontwerp van het stationsgebied, dinsdagavond 19 april.

Na een introductie van Ferdinand Vreugdenhil over het plan en het proces, startte de presentatie met een animatie. De belangstellenden werden zo gelijk meegenomen in het voorgestelde ontwerp voor de herinrichting van het stationsgebied. Vervolgens werden stap voor stap het ontwerpproces en de ontwerpkeuzes met de aanwezigen doorgenomen. Diverse vragen werden afgevuurd op de ontwerpers, Edzo Bindels en Maarten Buijs van West 8. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid taxistandplaatsen of de oplossingen voor het fietsparkeren. De heren hadden zelf ook een vraag aan de zaal met name over de maritieme oplossingen die zijn voorgesteld. Na de belofte de opmerkingen nog eens af te wegen, voordat het ontwerp definitief wordt gemaakt, werd het plan met een applaus beloond. Het belooft het warme en aangename welkom in Den Helder te worden, zoals bedacht tijdens de participatie van 2015.