Aannemingsbedrijf Dozy heeft de eerste twee beelden van wervianen geplaatst in de Beatrixstraat. Deze Wervianen zijn onderdeel van een serie van 5 beelden van kunstenaar Peter Erftemeijer en zijn door Woningstichting aan de stad zijn geschonken. Eén beeld is geplaatst ter hoogte van Flow, het tweede beeld staat ter hoogte van restaurant Da Gino. Ook heeft Woningstichting 5 borstbeelden van kunstenaar Yair Ashkenazy geschonken, het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze zullen worden geplaatst.