Om het winkelhart te verkleinen, wordt een gedeelte van de Spoorstraat de komende jaren steeds meer een woonstraat. Daar moet de inrichting van de straat op worden aangepast. Tussen de Palmstraat en de Hoogstraat is al goed te zien hoe dat eruit gaat zien. Binnenkort wordt ook het deel tussen de Palmstraat en de Molenstraat vernieuwd. Zodra het Anton Pieckplein gereed is, verandert ook het gedeelte tussen de Hoogstraat en de Koningstraat in een straat met aan weerszijden een trottoir.

Van winkelstraat naar woonstraat

De binnenstad van Den Helder verandert. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en vernieuwd en dat gaat de komende jaren door. Zeestad, gemeente en Woningstichting werken hier samen aan. Ook de Spoorstraat krijgt een ander karakter. Uiteindelijk wordt de Spoorstraat vanaf de Molenstraat tot aan de Keizerstraat steeds meer een woonstraat. Dat betekent dat de inrichting van de straat daarop wordt aangepast.

Van erf naar 30 km-zône

De Spoorstraat tussen de Palmstraat en de Molenstraat is nu aangeduid als erf. Dit wordt gewijzigd in een 30km-gebied. Daartoe worden er trottoirs aangelegd en snelheidsremmende drempels en plateaus. Op dit gedeelte van de Spoorstraat blijft eenrichtingsverkeer voor het autoverkeer mogelijk: fietsers in beide richtingen zijn toegestaan. De aannemer start in de loop van deze maand met de werkzaamheden. Er is dan tijdelijk sprake van enige overlast voor omwonenden en bevoorradingsverkeer. Tussen de Palmstraat en Hoogstraat is het nieuwe profiel van de Spoorstraat al goed te zien. Toch mag hier de komende tijd nog geen autoverkeer doorheen. Met bebording en een paal in de weg, is dit gebied nu nog het domein van de voetganger. Pas wanneer het Anton Pieckplein is gerealiseerd, zal dit deel van de Spoorstraat open worden gesteld voor gemotoriseerd verkeer. Over de rijrichting in de straat is nog geen besluit genomen.