In april wordt de nieuwe bibliotheek in School 7 opgeleverd. Dat betekent dat wij binnenkort gaan starten met de herinrichting van de Kop Beatrixstraat.

Afslagvak naar Weststraat verdwijnt

Het extra afslagvak naar de Weststraat verdwijnt. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor voetgangers. Het trottoir aan de kant van de bibliotheek wordt net zo breed als in de rest van de Beatrixstraat. Ook op de brug!

30 kilometer-zone

Een andere belangrijke wijziging is de omschakeling van 50 naar 30 kilometer per uur voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor krijgen fietsers een betere plek op de rijbaan (hierover is overleg geweest met de fietsersbond) en worden zoveel mogelijk paaltjes en verwijsborden weggehaald. Er komt een verkeersplateau ter hoogte van de bibliotheek. Hier steken fietsers en voetgangers over. Ook blijven de verkeerslichten op het kruispunt intact.

Materiaalgebruik

Voor de herinrichting worden gebakken klinkers gebruikt – zoals ook elders zijn toegepast – en wordt de suggestie van een middenstrook gemaakt in dezelfde natuursteen als op de Beatrixstraat.

Parkeren bij de bibliotheek

Bij de bibliotheek worden een aantal parkeerplaatsen ingericht voor mindervaliden. Verder worden er extra parkeervoorzieningen voor fietsen gerealiseerd.

Gefaseerde uitvoering

Om een goede doorstroming van het verkeer (zeker van en naar de TESO) te garanderen, wordt het werk gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden starten vanaf 29 maart en zullen ca. 6-8 weken in beslag nemen. Allereerst worden de trottoirs bij de nieuwe bibliotheek aangelegd. Fietsers worden gedurende de werkzaamheden omgeleid via de Westgracht. Een aantal weken zal ook het autoverkeer vanaf de N250 niet rechtdoor kunnen rijden en omgeleid worden. Datzelfde geldt voor autoverkeer komende vanaf de Kanaalweg – Weststraat. Omleidingen zullen duidelijk en tijdig met borden aangegeven worden.