Zoals u hebt kunnen zien is het Juttersplein en aansluitend de Palmstraat onlangs heringericht. Nu is een deel van de Spoorstraat aan de beurt. We zullen dit werk in gedeelten uitvoeren.

Vanaf week 42 start Aannemingsbedrijf J.J. Meijer, in opdracht van Zeestad, met het deel grenzend aan de Hoogstraat tot aan de kruising met de Palmstraat. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting eind november gereed zijn. Na de feestdagen volgt dan het deel vanaf de Palmstraat tot aan de Molenstraat. De straat blijft toegankelijk door middel van schotten, Uiteraard zult u als omwonende en/of passant enige overlast ondervinden, wij doen ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken.