Begin januari heeft de sloopaannemer Beelen een kort bericht verstuurd aan de omwonenden over de sloop van de oude schouwburg De Kampanje. Inmiddels hebben zich nieuwe ontwikkelingen voor gedaan. Dit bericht is bedoeld om u van de laatste feiten op de hoogte te brengen.

Sloop buitenzijde oude Kampanje
Nadat het asbest aan de binnenzijde is verwijderd, is de sloop van de buitenzijde gestart. Hier is de sloper echter op een complicatie gestuit. De platen op de toneeltoren zijn met een asbesthoudende kit bevestigd. Dat betekent dat alle platen handmatig worden verwijderd. Hiervoor is de toren nu in de steigers gezet en worden de platen één voor één afgevoerd. Daarna wordt de kit tussen de betonplaten door de gespecialiseerde saneerders weggehaald. De gehele sloop is in juni gereed.

Sloop CWI-gebouw

In maart start ook de voorbereiding van de sloop van het oude CWI-gebouw. Eerst wordt ook hier asbest gesaneerd, dit werk zal ongeveer 6 weken in beslag nemen. Daarop volgt de totaalsloop die ook in juni gereed is. De Vogelwerkgroep is op ons verzoek gestart met het verwijderen van de vogelhuisjes. Zij proberen de huisjes op een nieuwe plek weer op te hangen, zodat de populatie stadsvogels ook een aantrekkelijke woning kan vinden.

Parkeren tijdens en na de sloop

Tijdens de sloop van het CWI-gebouw, wordt het terrein tijdelijk afgeschermd met bouwhekken. Dat betekent dat de parkeerplaatsen bij het gebouw zo’n twee tot tweeënhalve maand niet gebruikt kunnen worden. Na de sloop wordt het terrein ingericht tot een tijdelijk extra parkeerterrein voor het Stadshart. Dat betekent dat betaald parkeren hier van toepassing is. De parkeermeter staat al aan de andere zijde van de straat.

Overleg Regenboogflat

Met de VVE van de Regenboogflat vindt een speciaal overleg plaats, omdat de sloopwerkzaamheden een direct effect hebben op hun gebouw en de aanwezige invalidenparkeerplaatsen.
Tijdelijke inrichting na de sloop
Zodra het sloopterrein van de schouwburg is vrijgegeven, komt hier een tijdelijke weg. Die kan tijdens de bouw van de Zusters worden gebruikt. Het gaat om eenrichtingsverkeer. Links van deze weg wordt groen ingericht. Daarmee wordt de sfeer van het Stadspark (dat hier straks komt te liggen) alvast tot uitdrukking gebracht. Rechts van deze weg komt een andere tijdelijke inrichting. Eén die meer de sfeer van de bebouwing die hier gepland is, weergeeft. Er is nog geen concreet idee voor dit deel van het terrein. Parkeren op het Bernhardplein blijft mogelijk totdat het project Bellevue is gerealiseerd en het Stadspark definitief wordt ingericht.

Planning

maart start sanering CWI.
april buiten sloop achter bouwhekken.
juni sloop gereed van zowel het CWI gebouw als de schouwburg.
Wij gaan ervan uit u hiermee op de hoogte te hebben gebracht van de laatste stand van zaken.