De eerste stadsbrede informatieavond over de werkzaamheden rondom het Bernhardplein was zeer goed bezocht. In een interactieve avond werd een presentatie gegeven door projectleider David Cools van Zeestad. Het aanwezige publiek kon op ieder moment vragen stellen, in goede banen geleid door Petra Boom. Wethouder Lolke Kuipers heette iedereen welkom en nam uiteraard de beantwoording van een aantal politieke vragen voor zijn rekening.