De boven foyer van de Kampanje vulde zich dinsdag 16 september met zo’n 50 nieuwsgierige omwonenden van het bouwterrein Molenplein. Na een welkom door de projectleider van Zeestad, die de avond organiseerde, kwamen achtereenvolgens drie sprekers aan het woord: Christiaan Cooiman namens de ontwikkelaar Proper-Stok, onderdeel van de Heijmans Groep, projectarchitect Martina van Ess van het bureau Geurst en Schulze en Robbert Waltmann, de directeur van Woningstichting Den Helder.

Toegelicht wordt de stand van zaken van het ontwerp: een indeling van de kavel met de woningprogrammering. De ambitie is: Den Helder manifesteren aan zee. In een nog in te plannen bijeenkomst in oktober zullen de gevelbeelden getoond worden, die worden uitgewerkt op basis van deze avond en met het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan als kader. Een aantal opmerkingen in de zaal kunnen hierin wellicht een plek krijgen, zoals mooie metselverbanden die een aanwezige op de kop van de Beatrixstraat heeft gezien. Andere opmerkingen zijn in het bestemmingsplan al als randvoorwaarde vastgelegd en kunnen niet meer meegenomen worden, zoals doorkijkjes naar de dijk en de plek van het hoogteaccent. Tot slot wordt toegelicht dat er nu wordt gestart met de bouwvoorbereidingen om rond de jaarwisseling te kunnen starten met de bouw. De reden is dat er behoefte is aan woningen met zorgvoorzieningen en hier ook al een afnemer voor is. Hier wil Woningstichting Den Helder, als belangrijkste afnemer van de woningen, dan ook graag in voorzien. Robbert Waltmann sluit de avond af met de opmerking dat hij dit project een prachtige aanvulling op de portefeuille van Woningstichting vindt.