Het was even schrikken twee weken geleden. Bij onderzoek naar de bodemgesteldheid bij de Thorbeckeschool, vanwege de geplande herinrichting van het schoolplein door Zeestad, werd asbest ontdekt. Er zijn direct maatregelen genomen: Het gebiedje is afgezet en de asbestdeeltjes zijn opgeruimd. Nader onderzoek van het schoolplein heeft uitgewezen dat er geen asbestverontreiniging boven de wettelijke normen te verwachten is. In de diepere ondergrond is nog een verontreiniging met zware metalen aangetroffen, die we ook op andere plekken in de binnenstad van Den Helder wel tegenkomen. Deze verontreiniging vormt ook geen gevaar voor de volksgezondheid.

Kinderen
Omdat het hier om een schoolplein gaat vinden Zeestad en de gemeente dat alle risico moet worden vermeden. Niet alleen de schoolkinderen spelen op het plein, buiten schooltijd is het ook een geliefd plekje voor kinderen uit de buurt. Daarom is deze week besloten het noordelijke deel van het schoolplein zo snel mogelijk en volledig te saneren. Het zuidelijke deel is enkele jaren geleden al gesaneerd. Er is voor gekozen om de werkzaamheden in de komende meivakantie uit te voeren. Na deze twee weken kunnen de kinderen weer verder spelen op een schoon plein.

Werkzaamheden
Voor de omgeving heeft de sanering wel enige impact. Niet dat er gevaar is voor de volksgezondheid, maar door de krappe planning kan er in het gebied overlast ontstaan. Alle vervuilde grond moet worden afgegraven en afgevoerd. Het gaat om zo’n 800 m3 vervuilde, maar ook weer aan te voeren schone grond. Dat zijn zo’n 80 tot 100 vrachtwagens die heen en weer rijden. Een drukte van jewelste zal het worden met graafmachines, vrachtwagens, controle-instanties en stratenmakers. Er wordt alles op alles gezet om de sanering in de twee weken durende vakantie uit te voeren. De sanering wordt in opdracht van Zeestad door aannemingsbedrijf Vries en Van der Wiel uitgevoerd. 

Nieuwe inrichting
De verontreiniging is ontdekt bij de voorbereiding voor de herinrichting van het schoolplein. Zeestad heeft de afgelopen periode in overleg met de school een nieuw ontwerp voor het plein gemaakt. Het moet groener en natuurlijker worden. Een plek waar kinderen kunnen spelen en ontdekken. De definitieve inrichting zal enkele weken na de sanering starten.