Een grote bouwkraan wedijvert al enige tijd met de vaste hijskranen om de skyline van Willemsoord te domineren. Zo nu en dan worden er vervaarlijke pakketten over de daken van de historische panden getakeld. Wat gebeurt er toch allemaal binnen de bouwhekken die opgesteld staan van de Ketelmakerij tot de Kathedraal. Waar is Zeestad allemaal mee bezig? Hoe kan de Kampanje een plek krijgen in deze gebouwen? Ook zo nieuwsgierig? Kom dan zaterdag 13 september naar de Open Dag van de schouwburg op Willemsoord.

De deuren van de Ketelmakerij en de Kathedraal staan van 11.00 tot 13.00 uur open voor iedereen die wil kijken wat er allemaal gebeurt in de gebouwen die worden herbestemd tot nieuwe schouwburg. De Ketelmakerij kan alleen vanachter hekken tussen de open deuren worden bekeken omdat het te gevaarlijk is om het bouwterrein te betreden zonder toezicht of beschermende maatregelen. De Kathedraal is helemaal toegankelijk. De openstelling is uitgerekend in het Open Monumenten weekend dat ook op 13 en 14 september valt. De open dag past daar uitstekend bij, omdat de herbestemming van de Rijksmonumenten op Willemsoord een voorbeeld zijn van nieuw leven voor oude gebouwen. De toegang is vrij voor iedereen. Neem een fototoestel mee en leg de grootscheepse verbouwing zelf vast.