Er wordt druk gewerkt aan de Prins Hendriklaan. Stratenmakers van Aannemingsbedrijf J.J. Meijer zijn bezig het pleintje rondom het oorlogsmonument “Den Vaderland Getrouwe” te vergroten en een kruispunt te realiseren dat berijdbaar moet zijn voor bevoorradings- en bouwverkeer. Het kruispunt zal aansluiting krijgen op de weg die reeds in aangelegd op het terrein van de voormalige schouwburg. Op het terrein van het inmiddels gesloopte Arbeidsbureau zal een tijdelijke parkeerplaats worden ingericht, dit ter compensatie van de parkeerplaatsen die achter de voormalige stadshal zijn verdwenen. De verwachting is dat de werkzaamheden in december zijn afgerond.