Onlangs zijn ondernemers en bewoners uitgenodigd geweest voor een informatiebijeenkomst over het bouwplan Halter Sluisdijk. Op deze bijeenkomst is uitgelegd welke werkzaamheden er gaan plaatsvinden de komende twee jaar. Langs deze weg brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Plaatsen bouwschutting
Allereerst starten we met het plaatsen van een bouwschutting. Deze schutting onttrekt aan de kant van de Beatrixstraat alle panden vanaf restaurant Powng Tong tot aan restaurant Flow aan het zicht. De schutting houdt een aanzienlijke loopstrook op het trottoir vrij, zodat voetgangers er nauwelijks hinder van zullen ondervinden. In navolging van andere bouwschuttingen in de stad, wordt ook deze schutting voorzien van het tijdelijke “stadsbehang”: Samen bouwen aan Den Helder. Deze werkzaamheden gaan eind deze week of uiterlijk volgende week van start.

Saneren asbest
Voordat we kunnen starten met de sloop van de panden, moet eerst asbest worden verwijderd. Omdat het in het verleden heel gebruikelijk was asbest te verwerken in winkels en woningen, is uitgebreid onderzoek gedaan naar waar wij asbest kunnen aantreffen. Nu we daar een beeld van hebben, is gecertificeerd bedrijf Oosterbeek ingehuurd om het asbest op een veilige manier te verwijderen. Veilig voor u en voor hen. Het terrein zal worden voorzien van waarschuwingen, en de werknemers van Oosterbeek zullen in beschermende kleding aan het werk gaan. Het verwijderen van het asbest neemt ongeveer tien weken in beslag en start 20 april aanstaande.

Sloop van de panden
Aansluitend op het verwijderen van het asbest, worden de panden daadwerkelijk gesloopt. Over de exacte aanvang van de sloopwerkzaamheden wordt u tijdig, op een later tijdstip geïnformeerd.

Bouwen
Het nieuwe plan is volop in ontwikkeling. In mei zal Woningstichting meer informatie kunnen geven over het bouwplan. Het plan bestaat uit winkels met daarboven wonen. Gecombineerd met de pas genoveerde Sluisdijk parkeergarage maken we het winkelgebied in het Stadshart compact en goed bereikbaar.