Het duurt niet lang meer of Zeestad start met de herinrichting van het stationsgebied. Op 9 januari start de uitvoering om voor Sail 2017 klaar te zijn. In april hebben wij de plannen gepresenteerd. Sindsdien hebben wij de uitwerking verfijnd, getoetst op haalbaarheid en zijn de vergunningen aangevraagd. Ook zijn de tekeningen technisch uitgewerkt in een bestek en daarmee hebben wij een aanbesteding uitgeschreven.

Ooms Construction bv uit Scharwoude heeft de aanbesteding gewonnen. In de aanbesteding is onder andere meegegeven dat de stationslocatie gedurende de uitvoering bereikbaar moet zijn voor alle verkeer (auto, bus, taxi, voetganger, fietsers), de verwachting is dat er tussen 7.00 uur ’s morgens en 18.00 uur ’s avonds gewerkt gaat worden, en dat de voordeuren van omliggende panden bereikbaar moeten blijven. De komende vier weken werkt de aannemer deze voorwaarden verder uit in een Bereikbaarheids-, Leefbaarheids-, Veiligheids- en Communicatieplan (BLVC-plan). Ook start hij met het bestellen van materialen en het aanscherpen van de planning. De resultaten gaan wij met omwonenden en binnenstadondernemers delen, zodat zij  weten wat rondom hun woning of winkel te verwachten van de werkzaamheden in de maanden januari tot en met juni. Bewoners en ondernemers ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Op de impressie ziet u hoe de openbare ruimte er na de herinrichting uit gaat zien. Een echt Helders welkom aan de bezoeker!