In de laatste bewonersbijeenkomst over de bouwplannen voor het Molenplein is afgesproken dat u tenminste eens per kwartaal door ons op de hoogte wordt gehouden over de voortgang. Het is inmiddels drie maanden geleden, daarom deze korte update.

Vergunningen
• Voor de bouw van de zorg-appartementen voor Woningstichting Den Helder is inmiddels een onherroepelijke omgevingsvergunning; dat wil zeggen dat deze woningen gebouwd kunnen worden.
• Voor de overige woningen is er nog geen onherroepelijke vergunning. Er is bezwaar gemaakt tegen het hoogbouw gedeelte van het plan. Dit bezwaar wordt momenteel door een onafhankelijke gemeentelijke bezwarencommissie beoordeeld en behandeld.
Start verkoop
• De verkoop van de woningen start zodra er een onherroepelijke vergunning is. Als eerste worden de appartementen in verkoop gebracht. De verkoop wordt verzorgd door Jongewaard Meijer NVM Makelaars uit Den Helder (tel. 0223 612 230, email info@jongewaard-meijer.nl).
Start bouw
• De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond; de grond is bouwrijp.
• De start van de bouw hangt af van het vergunningentraject. Er zal niet eerder dan eind augustus van 2015 worden gestart. Voor meer informatie kijk op de website www.overhetwad.com of neem contact op met Zeestad of Heijmans Vastgoed. Wij vertrouwen erop dat u met deze informatiebrief op de hoogte bent gebracht van de laatste ontwikkelingen op het Molenplein. Mede namens de ontwikkelaar, Heijmans Vastgoed.