De afgelopen weken hebben Zeestad en Woningstichting koortsachtig gewerkt aan een plan om de nieuwe Beatrixstraat zichtbaar te maken vanaf de Zuidstraat. Dat kan natuurlijk alleen als het bouwterrein dat nu de doorgang blokkeert kleiner wordt. En dat gaat gebeuren!

Goed nieuws voor ondernemers in de straat. Want nog voor de kerst is het nieuwe profiel van de Beatrixstraat zichtbaar en bereikbaar vanaf de Zuidstraat. In eerste instantie alleen voor fietsers en voetgangers. Het autoverkeer blijft gewoon via de Sluisdijkstraat rijden. Zeestad is inmiddels al begonnen aan het trottoir om het nieuwe gebouw van Heren 5 op de hoek van de Molenstraat – Beatrixstraat – Westgracht.