De herinrichting van de Beatrixstraat is een ingrijpend openbare ruimte project geweest. Vanaf de hoek Zuidstraat / Weststraat tot aan de Watertoren heeft de Beatrixstraat een nieuw aanzien gekregen. Woningstichting Den Helder realiseert diverse projecten langs deze straat. Gemeente Den Helder heeft de achterliggende parkeergarage Sluisdijkstraat opgeknapt en Zeestad heeft de herinrichting van de straat zelf voor haar rekening genomen die is uitgevoerd door Aannemingsbedrijf J.J. Meijer B.V. Uitgangspunt: een dubbele bomenrij in het midden. Het ontwerp is samen met de inwoners van Den Helder gemaakt.