De Californiestraat is een locatie die met voorrang tot ontwikkeling is gebracht. Straten zijn weer woonstraten met aan weerszijden woningen. Achter de Thorbeckeschool is een nieuwe woonstraat aangelegd met uitzicht op het schoolplein. Woningstichting Den Helder heeft dit project van 33 woningen in verschillende prijsniveaus voor de koop- en huursector gebouwd. Elke woning heeft een eigen uitstraling. Door alle panden te behandelen als individuele huizen is samenhang met de omgeving ontstaan. De nieuwe bewoners betalen voor een parkeerplaats op eigen terrein, achter de woningen.

Op de locatie van het project is enerzijds oude bedrijvigheid aan de Molenstraat gesaneerd. Anderzijds is het openbare parkeerterrein aan de Californiestraat opgeheven. In 2010 heeft de gemeente de locatie gesaneerd. Zeestad heeft vervolgens het terrein bouwrijp gemaakt. Samen met Woningstichting Den Helder is een nieuw achterpad (steeg) gemaakt achter de woningen aan de Diaconiestraat.