Het project Kop Beatrixstraat is een prioritair project voor de revitalisering van het winkelgebied. Op deze plek wordt een winkelconcentratie met openbare parkeergarage en diverse woningen gerealiseerd. Circa 3000 m2 winkeloppervlak, op begane grond en eerste verdieping, biedt ruimte voor herplaatsen en eventuele uitbreiding van winkels elders in het stadshart. Ook kunnen nieuwe formules die nog niet aanwezig zijn in het centrum, zich hier vestigen. De bestaande parkeergarage Sluisdijkstraat heeft een facelift gekregen en is uitgebreid. Daarnaast bestaat het project uit woningbouw, zowel in de vorm van appartementen als eengezinswoningen.

Het project bestaat uit zes deelprojecten. Aan de zuidzijde van de Beatrixstraat wordt het winkeloppervlak gerealiseerd. Daarboven komen appartementen. Het project aan de Wezenstraat en Breewaterstraat bestaat uit eengezinswoningen met een parkeervoorziening. Waar de Molenstraat en de Sluisdijkstraat uitkomen op de Beatrixstraat, hebben twee projecten invulling gegeven aan de bestaande open ruimtes. Hier zijn commerciële functies op de begane grond, gecombineerd met appartementen en zorgwoningen erboven gerealiseerd. Samen met de heringerichte Beatrixstraat, die een bomenlaan in het midden van de straat heeft gekregen, zal dit project een aantrekkelijke plek in het winkelgebied worden. Aan de overzijde van de gracht heeft de nieuwe regionale bibliotheek een plek in het gemeentelijk monument School 7 gekregen. Daarmee vormt het project Kop Beatrixstraat een belangrijke schakel tussen Willemsoord en het winkelgebied. Op de andere hoek aan de overzijde van de gracht is de grachtengordel aangeheeld door nieuwe bebouwing met appartementen.