De verbinding tussen de forten Westoever, Dirksz Admiraal en Erfprins

Stelling Den Helder zoals deze in de Franse Tijd vorm kreeg, was niet voorzien van een liniedijk. Rond 1825 werd de liniedijk alsnog opgeworpen en ontstond het vestingwerk als volledige ring rond Den Helder, met als belangrijkste functie het beschermen van Rijkswerf Willemsoord. Aangezien Stelling Den Helder geen volledige onderwaterzetting van de inundatievlakte had, moest de liniedijk voldoende hoogte hebben om dekking te bieden aan de manschappen achter de dijk. Een hoogte van tenminste 2,5 m. was hiervoor noodzakelijk.

In 2009 is een eerste fase van de Liniedijk tussen de Middenweg en fietspad Sportlaan hersteld en gerestaureerd. In de komende jaren zal afhankelijk van de beschikbare subsidies en fondsen verder herstel en restauratie van de liniedijk en grondwerk van de forten worden mogelijk gemaakt zodat de Stelling goed begaanbaar is te voet, op de fiets en met een boot of kano. En waar wegen de liniedijk doorsnijden worden bovendien coupures aangebracht waarmee wordt benadrukt dat de stad ‘binnen de linie’ wordt in- en uitgegaan.

Tot slot worden geschikte bestemmingen onderzocht waarmee de verschillende bouwwerken op/aan de linie kunnen worden herbestemd, zoals de Schatkamer van Maria Glandorf.