Een prominente locatie die opnieuw gestalte krijgt is het Molenplein, direct tegenover het monumentale Willemsoord. De opgave hier was – binnen de voorschriften van het beschermd stadsgezicht – nieuwe grachtenpanden te ontwikkelen. Grachtenpanden die aan de grachtkant lager zijn dan aan de straatkant. Ontwikkelaar Proper-Stok groep BV heeft dit project onder haar hoede.

Eind 2008 startte Zeestad met het slopen van de school op de hoek van het Molenplein en de Kanaalweg. In de loop van 2009 is de openbare parkeerplaats aan het Nieuwe Kerkplein door de gemeente onttrokken en door Zeestad bouwrijp gemaakt voor de eerste fase van het project.

In opdracht van Proper-Stok Groep BV startte de Helderse aannemer Tuin B.V. eind 2009 met de bouw van de eerste 34 woningen welke in 2011 zijn opgeleverd. De tweede fase zal bestaan uit 29 woningen, de derde fase bestaat uit nog eens 71 woningen, waarvan de nul-treden woningen in december 2016 zijn opgeleverd. Een nog te realiseren woontoren met grachtenpanden maken fase 3 compleet.