Veel gevels in het Stadshart zijn sinds de jaren ’70 voorzien van allerlei extra’s, die zowel praktisch waren als passend bij de smaak van toen. We hebben het dan bijvoorbeeld over het gebruik van trespa en een overmaat van reclame-uitingen. Inmiddels is het idee over een aantrekkelijke winkelstraat veranderd. Daarom is er een stimuleringsregeling in het leven geroepen, zodat het voor ondernemers aantrekkelijk wordt hun gevel te herstellen of te renoveren.

Belangrijkste doel van deze gevelstimuleringsregeling is om de Keizerstraat een aantrekkelijker verbindingsstraat te laten zijn tussen Halter Bellevue en Halter Sluisdijk. Ondernemers met een pand aan de Keizerstraat én de hoek om in de Spoorstraat tot aan Nijpels, maken een kans op deze regeling.  Inmiddels hebben al een groot aantal ondernemers hun gevel gerenoveerd. De eerste aanvraag die is gehonoreerd is de Bruna, een mooi voorbeeld van hoe het straatbeeld van vroeger op een moderne manier kan herleven.