De Spoorstraat is een winkelader in het stadshart, een van de verbindingen naar Willemsoord. In de eerste helft van 2009 is de overkapping verwijderd waardoor de gevels van de panden weer in het zicht zijn gekomen. De gemeente stelde vervolgens samen met Zeestad een subsidie beschikbaar voor eigenaren die hun gevels wilden opknappen. Inmiddels zijn er al diverse voorbeelden zichtbaar van gerenoveerde gevels. Rond de feestdagen van 2009 heeft de straat nieuwe feestverlichting gekregen, waarin de HOB samen met Zeestad investeerde. Ook zijn boombakken geplaatst om de straat meer sfeer te geven. Nu een deel van de straat zo is verbeterd, wordt alleen nog pijnlijker zichtbaar hoe het met het oostelijk deel van de straat is gesteld. Hiervoor hebben partijen inmiddels ook de handen ineen geslagen. De gemeente Den Helder, Zeestad, Woningstichting Den Helder en ondernemers zoeken naar oplossingen om dit deel van de straat te ontwikkelen. Woningstichting heeft een aantal van haar eigendommen gesloopt, om zo ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Zo is het project “Rozenhout” ontstaan. Zeestad heeft zorg gedragen voor herinrichting van het Juttersplein en inmiddels is ook een gedeelte van de Spoorstraat heringericht.