Kenmerkend voor Den Helder is de bijzondere verdedigingslinie, aangelegd om de zeehaven en Willemsoord tegen aanvallen vanaf het land te beschermen. Het verdedigingswerk – bedacht door Napoleon in 1811 – bestaat uit zes forten, schootsvelden, verschillende bouwwerken en een liniedijk van zeker vijf kilometer die een deel van de forten en bouwwerken met elkaar verbindt. Het geheel noemen we Stelling Den Helder.

Stelling

Logementsgebouw

Jarenlang was het Casino in Huisduinen een omstreden herinnering aan het oorlogsverleden van de stad Den Helder. Maar nu deze zwarte bladzijde steeds verder achter ons ligt, komen er nieuwe impulsen om de herinnering aan de betekenisvolle periode in onze geschiedenis levend te houden. Herstel en
Stelling

Remise als beeldenfort voor Maria Glandorf

Kunstenares Maria Glandorf opende een beeldenfort wat bezocht kan worden in een van de remises in de Liniedijk van de Stelling van Den Helder. Remise 'De Schatkamer' vervult de wens om de forten en bunkers in het omvangrijke verdedigingswerk van Den Helder een nieuwe bestemming te geven.
Stelling

Fort Kijkduin

Fort Kijkduin is gebouwd rond 1813 om de smalle kuststrook tussen Callantsoog en Huisduinen te verdedigen tegen aanvallen op de haven van Den Helder. Destijds was dit de enige manier om over land de haven van Den Helder te bereiken. Daarom wordt Fort Kijkduin ook wel de deur naar de Waddenzee
Stelling

Fort Harssens

Fort Harssens is rond 1885 gebouwd op zandplaat ‘de Harssens’ aan de monding van het Nieuwe Diep. Het pantserkustfort had twee koepels met elk 2 kanonnen, de grootste die ooit op een fort in Nederland hebben gestaan. Vanaf het fort werd het Molengat - de noordelijke vaargeul bij Den Helder –
Stelling

Fort Westoever

Fort Westoever is gebouwd rond 1825 om het net aangelegde Noord-Hollands kanaal te verdedigen tegen aanvallen op de haven van Den Helder. In 1954 is het fort overgenomen door de Koninklijke Marine. Zij bouwden in het fort een noodstroomdieselcentrale. In 1992 is fort Westoever overgedragen aan
Stelling

Routes

De Stelling is een prachtige groene zone om het centrum van Den Helder heen. Met Willemsoord als hart van de Stelling en de dijk als verbinding tussen Willemsoord en Fort Erfprins of Fort Kijkduin, kan de Stelling op verschillende manieren worden ontdekt. Er zijn twee routes uitgezet. De
Stelling

Liniedijk

De verbinding tussen de forten Westoever, Dirksz Admiraal en Erfprins