Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad
Zeestad is een zelfstandige organisatie, in 2008 ingesteld door de Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing - een samenwerkingsverband van de gemeente Den Helder, de provincie Noord-Holland en de ministeries van Vrom en Defensie. Van de aandeelhouders gemeente Den Helder en provincie Noord-Holland krijgt Zeestad opdracht de stedelijke vernieuwing in Den Helder te ontwikkelen Ún uit te voeren.

Stedelijke vernieuwing
Stedelijke vernieuwing is een ontwikkelingsproces. Bestaande, veelal verouderde en verpauperde situaties moeten verbeteren. Het gaat niet alleen om fysieke situaties, nieuwe gebouwen of verbeterde buitenruimte, het gaat ook om de samenhang met de sociale situatie. De vertaling van de trots van de mensen op hun buurt naar concrete oplossingen in die omgeving. Een enorme uitdaging.

Drie gebieden in Den Helder
Zeestad werkt aan de ontwikkeling van drie gebieden: het Stadshart, Stelling Den Helder en Nieuw Den Helder. Ieder gebied heeft zijn eigen dynamiek en problematiek. Binnen de drie gebieden heeft Zeestad meer dan dertig projecten. De projecten zijn verschillend van aard en omvang en zowel fysiek (stenen stapelen) als sociaal. In 2011 zijn de meeste projecten in Nieuw Den Helder afgerond. In 2012 lag de focus vooral op het Stadshart en werden op de Stelling nieuwe projecten uitgevoerd.

Samenwerking
Zeestad ontwikkelt samen met partners de diverse projecten. Zo spelen op dit moment  Woningstichting Den Helder en Proper-Stok BV een belangrijke rol. Ook werkt Zeestad samen met gemeente Den Helder, vooral bij projecten in de openbare ruimte.