Een van de belangrijkste ontwikkelingen in het Stadshart is de verplaatsing van schouwburg de Kampanje naar Willemsoord geweest. Zo is er ruimte ontstaan om een vergroening (doortrekken Stadspark) en een verdichting van het winkelareaal te kunnen realiseren. In het Uitwerkingsplan Stadshart wordt gesproken over het zogenoemde Haltermodel, waarvan deze specifieke locatie bekend staat als Halter 2. Inmiddels is het sfeerbeeld van het hotel wat ooit op de Kop van de Spoorstraat stond weer in het leven geroepen en is de werknaam van het project Halter Bellevue geworden.

Halter Bellevue is het sleutelstuk in de vernieuwing van het Stadshart. Gezelligheid, winkelen, parkeren, terrasjes en wonen in een parkachtige omgeving laten de sfeer van vroeger herleven.

De ontwikkelaar van Halter Bellevue is Woningstichting Den Helder. Zij gaat over het ontwerp en de bouw. Gemeente Den Helder is nauw betrokken bij de planontwikkeling.