De ontwikkeling van halter Bellevue is een belangrijk project in de ambitie om Den Helder een compact en aantrekkelijk winkelhart te geven. Langs de Stationsstraat en het Stadspark komen woningen, in de Spoorstraat winkels en horeca. Woningstichting Den Helder richt zich in de opzet van halter Bellevue op de ruimtelijke kwaliteit voor zowel de winkelstraat als de gevels langs het park en in de Stationsstraat.

Woningstichting Den Helder is begin 2017 gestart met de ontwerpen voor deze aangepaste invulling. Vanwege diverse redenen heeft Woningstichting Den Helder besloten om halter Bellevue in delen op te splitsen. Voor Deelplan 1 A en 1 B (Stationsstraat, voormalig CWI) ligt er nu een definitief ontwerp. Zeestad heeft in april/mei 2017 de betreffende kavel bouwrijp gemaakt en aansluitend de grond overgedragen aan Woningstichting Den Helder. In juni 2017 zijn de heiwerkzaamheden gestart en afgerond, zodat in het tweede halfjaar de bouw van de eerste 4 woningen van start kan gaan.