willemsoord-hoek-zuidstraat-weststraat_na

Den Helder is een stoere en energieke stad. In het stadshart is een transformatie gaande. Nieuwe kansen voor het winkelgebied door vernieuwing van straten en gevels. De ontwikkeling van Willemsoord als (cultureel) uitgaansgebied schept ruimte voor nieuwe woonmilieus. Het unieke theater de Kampanje en de bijzondere bibliotheek laten een onuitwisbare indruk achter. De stedelijke vernieuwing is in volle gang.

Stadshart

Uitwerkingsplan stadshart

Om de stedelijke vernieuwing in het stadshart te ontwikkelen is in september 2008 het Uitwerkingsplan Stadshart (UP) vastgesteld door de gemeenteraad van Den Helder. In het UP staat wat de gemeente wil bereiken met de ontwikkeling van het stadshart. In het kort komt het er op neer, dat de verbinding
Stadshart

Transformatie Koningstraat/Spoorstraat

Na de positieve besluitvorming door de Raad op 18 maart, werd op 21 maart de projectovereenkomst door Zeestad en Helder Vastgoed ondertekend.
Stadshart

Tijdelijke inrichting

Nadat de sloop van de voormalig schouwburg begin 2016 was afgerond, is het vrijgekomen terrein tijdelijk ingericht. Op de schouwburglocatie is een tijdelijke weg aangelegd die het Bernhardplein verbindt met de Prins Hendriklaan. Op deze manier wordt de verbinding tussen het parkeerterrein en de
Stadshart

Uitvoering stationslocatie start 9 januari 2017

Woensdagavond 14 december presenteerde Zeestad aan omwonenden van de stationslocatie het ontwerp dat vanaf 9 januari 2017 wordt aangelegd. Ontwerper Maarten Buijs van West8 legde uit welke wijzigingen er zijn aangebracht na de presentatie in april van dit jaar. Daarna gaf Peter Dieleman van Ooms
Stadshart

Stationslocatie

De entree van het Stadshart is een gebied dat alle inwoners van Den Helder aangaat. Hier worden toeristen, bezoekers en familie welkom geheten in de stad en wie een bezoek brengt aan het Stadshart komt veelal via het stationsgebied.
Stadshart

Nieuwe gevels Keizerstraat en Spoorstraat

Veel gevels in het Stadshart zijn sinds de jaren ’70 voorzien van allerlei extra’s, die zowel praktisch waren als passend bij de smaak van toen. We hebben het dan bijvoorbeeld over het gebruik van trespa en een overmaat van reclame-uitingen. Inmiddels is het idee over een aantrekkelijke
Stadshart

Kop Beatrixstraat

Het project Kop Beatrixstraat is een prioritair project voor de revitalisering van het winkelgebied. Op deze plek wordt een winkelconcentratie met openbare parkeergarage en diverse woningen gerealiseerd. Circa 3000 m2 winkeloppervlak, op begane grond en eerste verdieping, biedt ruimte voor
Stadshart

Halter Sluisdijk-De Hofdame

Een van de pijlers van de vernieuwing van het Stadshart is de ontwikkeling van Halter Sluisdijk - de Hofdame. Een ontwikkeling van Zeestad en partner Woningstichting Den Helder. Alle gebouwen tussen de Thai en Flow worden vervangen door nieuwbouw. Op de begane grond (de plint) wordt winkelruimte
Stadshart

Schouwburg

Wie Den Helder binnen komt rijden of varen, wordt verwelkomd door een spraakmakend gebouw aan de Maritieme Binnenhaven: de schouwburg van Den Helder. Op de oude Rijkswerf Willemsoord staat een van de meest bijzondere schouwburgen van het land. De Kampanje is zelfs het boegbeeld van de transformatie
Stadshart

Halter Bellevue

De ontwikkeling van halter Bellevue is een belangrijk project in de ambitie om Den Helder een compact en aantrekkelijk winkelhart te geven. Langs de Stationsstraat en het Stadspark komen woningen, in de Spoorstraat winkels en horeca. Woningstichting Den Helder richt zich in de opzet van halter
Stadshart

Bibliotheek School 7

Een belangrijke verbinding tussen het Stadshart en Willemsoord is de nieuwe regionale bibliotheek op de kop van de Beatrixstraat. De oude gemeenteschool 7 heeft hiermee een nieuwe, voorname bestemming gekregen. De overgang van winkelgebied naar het culturele uitgaansgebied op Willemsoord wordt een
Stadshart

Willemsoord

Den Helder heeft een ongekend grote havenbuurt. Het gebied omvat de voormalige Rijkswerf Willemsoord, het Ankerpark, Buitenveld en al het water tussen deze terreinen. Van een bruisend stadsleven is hier echter nog geen sprake: grote, open ruimtes met her en der een gebouw bepalen de sfeer. Dit kan
Stadshart

Stadspark

Het stadsbestuur van Den Helder maakte bij de vaststelling van het Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder een bijzondere keuze: vervangen van bebouwing door groen. Daarmee werd de aanzet gegeven om een groene verblijfszone aan te leggen tussen station en zeedijk. Julianaplein, Bernhardplein en
Stadshart

Spoorstraat

De Spoorstraat is een winkelader in het stadshart, een van de verbindingen naar Willemsoord. In de eerste helft van 2009 is de overkapping verwijderd waardoor de gevels van de panden weer in het zicht zijn gekomen. De gemeente stelde vervolgens samen met Zeestad een subsidie beschikbaar voor
Stadshart

Molenplein

Een prominente locatie die opnieuw gestalte krijgt is het Molenplein, direct tegenover het monumentale Willemsoord. De opgave hier was - binnen de voorschriften van het beschermd stadsgezicht - nieuwe grachtenpanden te ontwikkelen. Grachtenpanden die aan de grachtkant lager zijn dan aan de
Stadshart

Beatrixstraat

De herinrichting van de Beatrixstraat is een ingrijpend openbare ruimte project geweest. Vanaf de hoek Zuidstraat / Weststraat tot aan de Watertoren heeft de Beatrixstraat een nieuw aanzien gekregen. Woningstichting Den Helder realiseert diverse projecten langs deze straat. Gemeente Den Helder heeft
Stadshart

Californiëstraat

De Californiestraat is een locatie die met voorrang tot ontwikkeling is gebracht. Straten zijn weer woonstraten met aan weerszijden woningen. Achter de Thorbeckeschool is een nieuwe woonstraat aangelegd met uitzicht op het schoolplein. Woningstichting Den Helder heeft dit project van 33 woningen in